Lựa chọn màng chống thấm HDPE phù hợp

Lựa chọn màng chống thấm HDPE phù hợp có độ dày phù hợp với hạng mục, công trình của mình, giúp nâng cao hiệu quả công trình và tránh lãng phí không cần thiết

Màng chống thấm HDPE màng chống thấm HDPE, bạt HDPE dày 0,03 – 0,05 mm

Lót sàn bê tông, sàn mái công trình xây dựng. Làm màng phủ nông nghiệp. Lót ruộng muối. Che phủ, bảo ôn, bọc hàng hóa

màng chống thấm HDPE, bạt HDPEdày 0,1 – 0,15 – 0,2 – 0,25 mm

Lót kênh mương, đê đập, lót bờ hồ ao. Lót sàn bê tông, sàn mái công trình xây dựng. Làm màng phủ nông nghiệp. Lót ruộng muối. Phân khu sản xuất, làm màng nhà kính

Màng HDPE, bạt HDPE dày 0,3 – 0,4 mm

Lót đáy, bờ hồ nuôi tôm, thủy sản. Lót đáy bể chứa nước, bể bơi, hồ cảnh quan. Lót sàn, lót mái các trang trại chăn nuôi Lót bãi rác quy mô nhỏ. Phân khu sản xuất, làm màng nhà kính

Màng HDPE, bạt HDPE dày 0,5 – 0,75 mm

Lót đáy hồ nuôi tôm. Lót đáy hầm Biogas. Lót đáy bể chứa nước, bể bơi, hồ cảnh quan . Lót sàn, lót mái các trang trại chăn nuôi. Lót đáy làm lớp chống thấm cho các nhà máy thải xỉ: bùn đỏ, xỉ than nhiệt điện

Màng HDPE dày 1.0 – 2.0 mm

Lót phủ hầm Biogas. Lót bãi rác, bãi xỉ, quặng. Làm lớp lót đáy cho các bồn bể chứa xăng dầu.Lót đáy làm lớp chống thấm cho các nhà máy thải xỉ: bùn đỏ, xỉ than nhiệt điện… nhà máy hoá chất, phân bón, ngăn các loại hoá chất độc hại thẩm thấu làm ô nhiễm nguồn nước ngầm

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License